İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları (İK) bir işletmede işveren ile çalışanların arasını düzenleyen, ürün ya da hizmet üretebilmek için ihtiyaç duyulan bir bölüm dalıdır. İngilizcesi Human Resources Management (HR) olan İnsan Kaynakları; aynı zamanda bir iş yerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılar. İnsan Kaynakları Neler Yapar? İnsan kaynaklarının iş tanımı daha detaylı anlatmak gerekirse; iş değerlendirme, çalışanları yetiştirme,…