SQL

SQL Length İle Sıralama Sorununun Çözümü

Ürün kodları ABC-001, ABC-002 şeklinde oluşturulmuş bir SQL tablosunda ürün koduna göre sıralamak için; SELECT * FROM urunler ORDER BY kodu SQL cümlesi yeterli olacaktır. Fakat ürün kodlarının içerisine ABC-1001 şeklinde bir kod eklediğinizde sıralama bozulacaktır. LENGTH() fonksiyonunu kullanarak düzgün bir sıralama elde edilebilir ve ikincil sıralama kriteri olarak yine aynı alan belirtilebilir. SELECT * FROM…