Could not build a preview because of a program error.

Photoshop “Could not build a preview because of a program error.” Hatası

Adobe Photoshop’ta sanıyorum bir çalışmayı açarken bu hata mesajını almıştım. Hata ile ilgili Adobe destek ekibiyle görüştüğümde önerdikleri çözüm yoluyla sorunu giderebildim. “Could not build a preview because of a program error.” Hatasının çözümü; Photoshop’u açın ve Edit > Preferences > Performance > Legacy Compositing kutucuğunu işaretledikten sonra OK diyerek ekranı kapatıp Photoshop’u yeniden başlattığınızda…